Dermawan

Ibrahim ibn Muhammad ibn Hanafiyah, salah seorang putra Ali Ibn Abi Thalib, meriwayatkan bahwa ketika Ali Ibn Abi Thalib menggambarkan tentang sifat Rasulullah s.a.w, dia berkata, “Rasulullah s.a.w. adalah manusia paling dermawan dan paling ramah dalam bergaul. Orang yang bergaul dengan beliau dan mengenal beliau pastilah dia menyukai beliau. Baca lebih lanjut

Tanda Marahnya Rasul

Para sahabat bisa melihat tanda marahnya Rasul dari raut wajah beliau, karena rasul tidak pernah marah dengan lisannya, seperti beberapa riwayat hadist dibawah ini.

Tanda-tanda senang dan marahnya  Rasulullah s.a.w., “Senang dan marhnya Nabi s.a.w. dapat diketahui dari raut wajah beliau. Apabila beliau senang maka seolah-olah wajahnya malahik al-judur (dinding-dinding yang menerima pantulan sinar matahari dari cermin). Dan apabila beliau marah maka warna wajahnya menjadi suram.

Ibnu Umar r.a. menuturkan

IbnMas’ud r.a. menuturkan, “aku mnyaksikan sesuatu dari diri Miqdad sehingga aku lbih suka menjadi temannya daripada segala yang ada dimuka bumi ini. “Ibnu Mas’ud menambahkan, “apabila Rasulullah s.a.w. marah maka wajah beliau memerah.

Rendah Hati

Abu Burdah r.a. bercerita:

Aku bertanya kepada Aisyah r.a. tentang apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. ketika berada dirumah?

Aisyah r.a. menjawab, “Beliau selalu membantu pekerjaan istrinya.”

Qudamah ibn Abdullah ibn Amir bercerita, Aku melihat Rasulullah s.a.w. melontar jumrah dari atas onta yang berwarna kelabu. Beliau tidak memukul, mengusir atau mengatakan , “minggir! Minggir!.” Baca lebih lanjut

Suka Mengalah

Aisyah r.a. menuturkan, “Rasulullah s.a.w. sama sekali tidak pernah memukul seorang wanita dan tidak pernah memukul seorang pelayan. Beliau juga sama sekali tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau, kecuali sedang berjihad dijalan Allah Azza wa jalla. Beliau pun tidak membalas jika dirinya disakiti orang kecuali jika kesucian Allah S.W.T. dilanggar, maka beliaupun membalasnya.