Dermawan

Ibrahim ibn Muhammad ibn Hanafiyah, salah seorang putra Ali Ibn Abi Thalib, meriwayatkan bahwa ketika Ali Ibn Abi Thalib menggambarkan tentang sifat Rasulullah s.a.w, dia berkata, “Rasulullah s.a.w. adalah manusia paling dermawan dan paling ramah dalam bergaul. Orang yang bergaul dengan beliau dan mengenal beliau pastilah dia menyukai beliau. Baca lebih lanjut

Iklan