Tanda Marahnya Rasul

Para sahabat bisa melihat tanda marahnya Rasul dari raut wajah beliau, karena rasul tidak pernah marah dengan lisannya, seperti beberapa riwayat hadist dibawah ini.

Tanda-tanda senang dan marahnya  Rasulullah s.a.w., “Senang dan marhnya Nabi s.a.w. dapat diketahui dari raut wajah beliau. Apabila beliau senang maka seolah-olah wajahnya malahik al-judur (dinding-dinding yang menerima pantulan sinar matahari dari cermin). Dan apabila beliau marah maka warna wajahnya menjadi suram.

Ibnu Umar r.a. menuturkan

IbnMas’ud r.a. menuturkan, “aku mnyaksikan sesuatu dari diri Miqdad sehingga aku lbih suka menjadi temannya daripada segala yang ada dimuka bumi ini. “Ibnu Mas’ud menambahkan, “apabila Rasulullah s.a.w. marah maka wajah beliau memerah.

Iklan