Hilful Fudhul

Hilful Fudhul adalah suatu petunjuk bagi kita, walaupun hitamnya lembaran sejarah, betapapun merajalelanya kejahatan, namun kehidupan dunia ini tidak kosong sama sekali dari manusia-manusia yang hidup digerakkan nilai-nilai luhur yang mendorong mereka berusaha menyelamatkan keadaan dan kebajikan.  Baca lebih lanjut