KA’BAH

Ka’bah adalah salah satu peninggalan agama Nabi Ibrahim as. yang dihormati oleh semua orang Arab. Ka’bah menyerupai sebuah kamar besar, dibuat dengan batu-batu kuat dan tahan lama, atapnya ditopang dengan pilar terbuat dari kayu berharga. Orang yang pertama membangun Ka’bah adalah nabi Ibrahim as bersama puteranya, Nabi Ismail as. Tujuan pembangunan Ka’bah tidak lain hanyalah sebagai tempat bersembah sujud kepada Allah, dan sebagai masjid yang didalamnya dikumandangkan keagungan nama-NYa. Bukan main kesukaran yang dihadapi Nabi Ibrahim as, ketika beliau bertindak memerangi kepercayaan keberhalaan dan ketika beliau berjuang untuk menghancurkan tempat-tempat pemujaan berhala. Baca lebih lanjut