Sitti Khadijah

SITTI KHADIJAH

Pada masa itu Muhammad s.a.w. terkenal sebagai pemuda yang mempunyai sifat-sifat muia, tidak pernah berdusta, setia kepada amanat serta berakhlak mulia. Baca lebih lanjut