Rendah Hati

Abu Burdah r.a. bercerita:

Aku bertanya kepada Aisyah r.a. tentang apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. ketika berada dirumah?

Aisyah r.a. menjawab, “Beliau selalu membantu pekerjaan istrinya.”

Qudamah ibn Abdullah ibn Amir bercerita, Aku melihat Rasulullah s.a.w. melontar jumrah dari atas onta yang berwarna kelabu. Beliau tidak memukul, mengusir atau mengatakan , “minggir! Minggir!.” Baca lebih lanjut