Pemberani

Ali ra. Menuturkan “Aku teriingat akan perang Badar, ketika itu kami berlindung pada nabi s.a.w. Diantara kami semua, beliau yang paling dekat jaraknya dengan musuh. Beliau adalah orang terhebat (dalam bertempur) pada hari itu. Baca lebih lanjut